BG1 สูตรสีเขียว 50/90 แคปซูล

 

วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทย เกี่ยวกับการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกันที่สมดุลกับการดูแล มะเร็ง มะเร็ง คือกลุ่มของโรคที่เชลล์เจริญ (แบ่งตัว) อย่างผิดปกติ การที่เซลล์เปลี่ยนสภาพ

ไปจากปกติจึงไม่อยู่ในการควบคุมของร่างกายในวัฎจักรการแบ่งตัว ทำให้เกิดการรุกรานเนื้อเยื่อข้างเคียง หรืออาจจะแพร่

กระจายไปในส่วนอื่นๆของร่างกาย

มะเร็งมีสาเหตุมาจากยีนต์ซึ่งควบคุมการทำงานของเซลล์ผิดปกติไป โดยอาจเป็นผลมาจากสารก่อมะเร็ง เช่น ยาสูบ ควัน

รังสี สารเคมี หรือเชื้อโรค ปัจจัยเสี่ยง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำใส้ มะเร็งที่ไต มะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งทรวงอก มะเร็งไขกระดูก มะเร็งตับอ่อน เพชชายเสียชีวิตจาก มะเร็งปอดมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งตับ ส่วนเพศหญิงเสีย

ชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด รองลงมา คือมะเร็งเต้านม โดยปกติมะเร็ง มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ ยกเว้นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

นักภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่าการกระตุ้นประสิทธิภาพของ Th1,Th9 และ Th17 ให้มากขึ้น จะทำให้เม็ด

เลือดขาวเพชฆาตสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้รวดเร็วขึ้น

คณะนักวิจัย Operation Bim ได้วิจัยและพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสาร มังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง ใบบัวบก

จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์แล้วสามารถกระตุ้นการทำงานของ Th1,Th9

ได้ชัดเจน และกระตุ้น Th17 เพิ่มขึ้นได้หลายเท่า และแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่า สารเสริมประสิทธิภาพ

สามารถเพิ่มคุณชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดแล้วอย่างน้อย 2 สูตรได้อย่างปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง

 


 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 41,019