มะเร็ง

ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118   ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118  

คุณอ้อ มะย่น

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมมานานกว่า 10 ปี

คุณบรรจง เคซีย์

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2

ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118   ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118  

คุณสุภัสสรา เอมเอก

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย 

คุณสุเทพ แหวนทอง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปที่กระดูกสันหลัง 

ข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยด์

ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118   ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118  

อาจารย์สมจิตต์ เกษรบัว

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และรองช้ำ

คุณสมจิตต์ จันทร์ตระกูล

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118   ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118  

อาจารย์สุภาพร ชัยดิลกลาภ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และนิ้วล็อค 

อาจารย์สัมพันธ์ สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท


เบาหวาน

 ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118    ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118  

คุณสุภาพรรณ วงศ์มาดหมาย

ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

คุณจิราทิพย์ ร่มละมูลพูลผล

ผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน


สุขภาพตา

ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118   ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118 

คุณอภิญญา อุฬุมปานนท์

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม

คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล

ผู้มีปัญหาวุ้นตาเสื่อม


ภูมิแพ้อากาศ

ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118   ปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร. 080-118-1118  

คุณสุธิดา สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

คุณปาริฉัตตก์ เหล็กไหล

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ 

Visitors: 41,018