มะเร็ง


Bim100 ภูมิสมดุล " มะเร็ง " 

วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทยเกี่ยวกับการสร้างสมดุล
ของระบบภูมิคุ้มกัน "มะเร็ง"
คณะนักวิจัยฯ Operation Bim ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Bim100 หรือ Opeation Bim ต่อระบบ
ภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถอธิบายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ " มะเร็ง " ในการสร้างภูมิสมุลของภูมิคุ้ม
กันวิทยาล่าสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 080-118-1118 Line ID : 0801181118


  
Visitors: 41,018